U srijedu, 19. novembra 2014. u Travniku je okončan trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa Vladom Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna.

Edukacija je bila namijenjena uposlenicima Ministarstava SBK/KSB, kantonalnih uprava i institucija koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koje se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom različitih projekata. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim aktuelnim EU fondovima

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nekoliko ministarstava SBK/KSB, kantonalne Uprave za šumarstvo, kantonalne Uprave za civilnu zaštitu, kantonalnog Zavoda za urbanizam, prostorno uređenje, zaštitu i okoliš, Službe za zapošljavanje SBK/KSB, kantonalne Uprave za geodetsko imovinske pravne poslove, Kantonalnog arhiva, ŠPD Srednjobosanske šume i Agencije za privatizaciju SBK/KSB, njih ukupno 18.