BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine je 28.11.2016. godine u Sarajevu organizirala Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Info dan je organiziran u okviru aktuelnog otvorenog Javnog poziva za gradove i općine na području Federacije Bosne i Hercegovine da se uključe u proces certificiranja. Poziv je otvoren do 14.12.2016. godine.

Ovo je bila prilika za sve jedinice lokalne samouprave da se detaljnije upoznaju sa BFC programom certifikacije, značajem ovog procesa, te samim tokom certifikacije i pojedinim kriterijima.

U okviru BFC programa u Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je certificirano 6 općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem i to: Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Sanski Most, Tešanj i Žepče. U procesu certifikacije se trenutno nalazi 7 općina i gradova.

Na putu do certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

BFC program se trenutno realizuje na području 5 zemalja u regiji. Osim naše zemlje uključeni su još Crna Gora, Hrvatska, Srbija i Makedonija.