INFORMACIJA

BFC MREŽE FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Kako je najavljeno u tekstu Javnog poziva,

INFO DAN
će biti održan u ponedjeljak, 28.11.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati

u hotelu Hollywood (Ulica dr. Mustafe Pintola br. 23) na Ilidži.