Kako je i najavljeno u pozivu za podnošenje projektnih prijedloga Obogaćenje i unaprijeđenje turističke ponude grada Maglaja, koji je za nevladine organizacije s područja općine Maglaj objavljen u okviru radnog paketa br. 3 projekta Past for the Future, u Maglaju je 12.03.2013. godine održan Informativni dan.

Informativni dan bio je namijenjen potencijalnim aplikantima radi pružanja dodatnih informacija o projektu i pojašnjenja vezana za apliciranje i učešće u okviru navedenog poziva. Menadžer projekta Past for the Future, koji finansira Europska unija, a implementira REZ Agencija u partnerstvu sa Općinom Maglaj, prezentirao je implementaciju dosadašnjih projektnih aktivnosti, uz naglasak na Radni paket br. 3 u kojemu će nevladine organizacije svojim idejama i malim projektima unaprijediti turističku ponudu grada i općine Maglaj, te je učiniti još prepoznatljivijom i atraktivnijom za domaće i strane turiste. Istovremeno, naglašeno je, njihovi projektni prijedlozi moraju biti usaglašeni sa osnovnim i specifičnim ciljevima projekta Past for the Future, te trebaju uspostaviti vezu sa korisnicima drugih radnih paketa projekta.

Evidentirano je učešće nekoliko maglajskih nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih, a događaj je medijski popratila i lokalna televizija (RTV Maglaj).