REZ Agencija organizirala jednodnevnu radionicu pod nazivom “Energetska efikasnost – sistem upravljanja energijom”, koja je održana 14. marta 2013. godine u Zavidovićima.

Radionica je održana u prostorijama lokalne razvojne agencije RAZ Zavidovići u Zavidovićima, koja je ujedno bila i suorganizator radionice. Radionici je prisustvovalo 11 polaznika, to su bili poduzetnici iz općine Zavidovići, predstavnici javnih preduzeća, te uposlenici RAZ-a, odnosno osobe koje su izrazile interes za ponuđenu temu. Prisutna je također bila gospođa Maja Ibrahimpašić, monitor ispred FIRMA projekta.

Ova jednodnevna radionica je imala za cilj pružiti poduzetnicima iz raznih sektora djelatnosti, predstavnicima javnih preduzeća i osoblju RAZ agencije općenita znanja na temu iz oblasti energetske efikasnosti sa fokusom na zahtjeve koje u pogledu uspostavljanja sistema upravljanja energijom definiraju standardi EN ISO 16001: 2009 i ISO 500001: 2011. Obuka se sastojala od teoretskog dijela, vježbi i predstavljanja primjera dobre prakse.

Učesnicima su, između ostalog, pojašnjeni razlozi zašto investirati u poboljšanje energetske efikasnosti, mjere koje treba provesti i ciljevi korištenja minimalno moguće potrebne količine energije, efikasna upotreba energije u svim sektorima krajnje potrošnje u industriji, transportu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i domaćinstvima, te važnost razvijanja svijesti potrošača o potrebi za efikasnijom potrošnjom energije.

Učesnici radionice su izrazili zadovoljstvo u pogledu sadržaja radionice, materijala i načina rada i prezentiranja, kao i na stečena opća znanja iz obrađene teme, te svoja očekivanja u vezi finansijske podrške u budućnosti za poboljašanje energetske efikasnosti.