Objavljen je Prvi poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru međuregionalnog programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Poziv će biti otvoren do 10. juna 2016. godine do 15:00 sati.

Partnerstvo za učešće u Programu je obavezno, a vodeći aplikant i partneri moraju ispunjavati svaki od slijedećih kriterija:

  • da su neprofitna javna ili privatna pravna lica,
  • da im je sjedište u jednoj od država učesnica u Programu (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora),
  • da apliciraju u partnerstvu koje čine najmanje dva partnera iz država učesnica u Programu, od kojih je jedan iz države članice EU, i
  • da je vodeći aplikant registriran najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za apliciranje.

Projektni prijedlozi dostavljaju se za aktivnosti koje se odnose na slijedeće prioritetne ose:

  1. Podizanje kvalitete usluga u sektorima javne zdravstvene i socijalne zaštite
  2. Zaštita okoliša i prirode, unaprijeđenje prevencije od rizika i promocija održive energije i energijske učinkovitosti
  3. Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturalnog i prirodnog naslijeđa
  4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Više informacija o Programu, Prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, specifičnim ciljevima, načinu apliciranja, kao i preuzimanje dokumentacije dostupni su ovdje.