REZ Agencija je sa firmom Alma RAS u periodu 2014-2015 realizirala dva projekta u općinama Olovo i Visoko, te sa zadovoljstvom možemo reći da je preko 220 osoba dobilo zaposlenje nakon programa prekvalifikacije.

Osim ovog ogromnog rezultata u današnjim okolnostima, kada su prilike za zapošljavanje nedovoljne u odnosu na broj nezaposlenih, smatramo da je i veliki uspjeh objediniti sredstva za ove namjere koja su na raspolaganju kod raznih nivoa i institucija. U ovom slučaju se radi o sredstvima Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Ze-Do Kantona, općina, USAID/Sida GOLD projekta i, naravno, same firme.

Uloga REZ Agencije je bila koordinacija implementacije sa svim partnerima, monitoring aktivnosti i osiguranje namjenskog trošenja sredstava.

Članak pod nazivom “Alma Ras otvorila novi pogon u Visokom: Ulaganje vrijedno 2,5 miliona KM“ objavio je 2.9.2015. godine portalu Klix.ba. Iz navedenog članaka prenosimo izjavu gosp. Rasima Memagića, izvršnog direktora Alma Ras kompanije:

“Zahvaljujem USAID/Sida GOLD projektu koji je koordinirao ostale partnere, Zavodu za zapošljavanje FBIH, REZ Agenciji koja je uradila operativni dio i administraciju cijelog projekta, te firmi Key Consulting koja je pružala konsultantske usluge. Istakao bih EBRD i zahvalio se na nesebičnoj podršci pruženoj također od samog početka, a ogleda se u finansiranju polovine ukupnih troškova usmjerenih za konsultantske usluge na projektu, a također su bili na raspolaganju za unapređenje i implementaciju. Saradnja sa EBRD-om traje dugi niz godina, što je dokaz da je Alma Ras kvalitetan partner koji ispunjava sve kriterije modernog i stručnog pristupa poslovanju”.

Kompletan sadržaj članka pogledajte ovdje.