EBRD – Savjetovanje za mala i srednja preduzeća (ASB) objavljuje javni poziv za sufinansiranje poslovnih savjeta i konsultantskih usluga u malim i srednjim preduzećima u 2016. godini i za sufinansiranje usluga međunarodnih eksperata (EBRD EGP 2016).

Više o projektu EBRD Small Business Support dostupno je na linku EBRD Small Business Support.