Ambasada Republike Češke u Sarajevu je pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima. Lokalne organizacije mogu dobiti finansijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera sa dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u Bosni i Hercegovini koji će pružiti usluge potencijalnim češkim izvoznicima i investitorima. Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i finansijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti.

Uspješni aplikanti mogu dobiti sredstva koja će pokriti do 70% njihovih troškova vezanih za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češka preduzeća koja će imati koristi od tih usluga. Ukupna sredstva dobivena od Ambasade u okviru projekta mogu iznositi do 500 000 CZK.

Predloženi projekt mora biti realiziran u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2020. godine.

Opširnije na web stranici Ambasada Republike Češke u Sarajevu.