Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

Prvi poziv za projekte

Broj poziva: EC/BiH/CfP/16/004
Referenca: EuropeAid/153071/DD/ACT/BA

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za “Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Prvi poziv za projekte” koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program za 2014, 2015. i 2016. godinu.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na slijedećoj stranici ili na web stranici Delegacije Europske unije u BiH.

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici, dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na slijedećoj web adresi i to koristeći instrukcije date u PROSPECT uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 09.12.2016 u 16:00 sati (Briselsko vrijeme).