Konačni rezultati postupka nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze „Old Rail Trail – Staza stare pruge“.

Nakon što je komisija izvršila detaljnu provjeru svih ponuda, donijela je svoje konačno mišljenje. Konačni rezultat Javnog poziva u postupku za nabavku radova na izgradnji biciklističke staze na relaciji Busovača-Jajce, predstavljen je u rang listi ispod.

Red. br. Naziv ponuđača
1. „Struktura“ d.o.o. Jajce
2. “IGM-IUT Haskić” d.o.o. Vitez
3. “BH4” d.o.o. Jajce
4. “Vlašić gradnja” d.o.o. Travnik

Više informacija o projektu “Staza stare pruge” možete vidjeti na slijedećem linku.