U okviru projekta „Staza stare pruge“ održana su dva seminara za mikro, mala i srednja preduzeća u turizmu i srodnim sektorima pod nazivom Budi BIKE FRIENDLY.

Seminari su održani u junu 2021. godine, i to u Vitezu i Donjem Vakufu.

Učesnici su bili mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma, uključujući pružaoce smještaja, usluga hrane i pića i seoska domaćinstva, kao i javna preduzeća nadležna za upravljanjem kulturnim i prirodnim atrakcijama (muzeji, vjerski objekti, zaštićena područja prirode, isl.), te iz sektora specijalizirane trgovine biciklističke opreme i trgovine sportske opreme.

Na seminaru su prezentirane mogućnosti uvođenja certifikata, pogodnosti i način sticanja BIKE FRIENDLY certifikata.

Projektom „Staza stare pruge“ pravi se novi proizvodi u turizmu na otvorenom i proširuje ponuda omogućavajući duži boravak turistima koji posjete srednju Bosnu tokom ljetnih mjeseci.

Ovaj projekt podržan je sredstvima Evropske unije (EU) i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH.


Više informacija o projektu “Staza stare pruge” možete vidjeti na slijedećem linku.