Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

//Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova

Stalno (od 2007. godine)

REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova.

U okviru ovog projekta, REZ Agencija organizira cikluse obuke za općinske razvojne timove na temu Upravljanje projektnim ciklusom po metodologiji EU.

Seminari obuhvataju slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – faze i dokumenti
  • Analiza problema i analiza ciljeva
  • Logički okvir/matrica
  • EC aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet
  • Implementacija projekta
  • Monitoring i evaluacija

Planirano je da se ovi seminari organiziraju i u narednom periodu kako bi se nosioci ekonomskog razvoja iz naše Regije (općine, ministarstva, nevladine organizacije, razne institucije i privrednici) što bolje pripremili za korištenje IPA fondova.

Više o nekim projektnim aktivnostima
By |2018-02-27T15:28:39+00:00Mart 2nd, 2010|Projekti|Komentari isključeni za Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova