U srijedu, 8.maja 2013. godine, je okončana obuka formuliranja poslovne ideje i izrade poslovnog plana koju su organizirali općina Kakanj i REZ Agencija, u suradnji sa BIP-om (Business Innovation Programs). Obuci je prisustvovalo 16 nezaposlenih osoba koje žele započeti samostalni biznis.

Svi polaznici su nakon završene obuke dobili certifikate o pohađanju, te sve radne materijale u elektronskoj formi, a u toku same obuke polaznici su završili radnu verziju poslovnog plana koju mogu iskoristiti pri apliciranju na javne pozive za poticaje razvoja poduzetništva i obrta.