Osoblje REZ Agencije i Općine Maglaj, zaduženo za implementaciju projekta Past for the Future, koji finansira Europska unija, jučer je (9.5.2013. godine) održalo pojedinačne sastanke s predstavnicima šest nevladinih organizacija i njihovim partnerima s područja općine Maglaj s kojima su potpisani su Sporazumi o dodjeli grant sredstava. Grant sredstva osigurana su dijelom budžeta navedenog projekta koji se odnosi na implementaciju radnog paketa br. 3, u kojemu se finansiraju mali projekti nevladinih organizacija radi obogaćenja i proširenja turističke ponude grada Maglaja.

Na sastancima se razgovaralo o konkretnim pitanjima vezanim za već započetu implementaciju projekata koji koriste grant sredstva, te o narativnom i finansijskom izvještavanju. Podsjećamo, vrijednost fonda “Past for the Future“ je 15.000 Eura, a ukupna vrijednost šest projekata je 17.803,56 Eura ili 34.820,74 KM, pri čemu se računa i učešće nevladinih organizacija, odnosno njihovo su-finansiranje projekata. Realizacija svih šest projekata bit će dovršena do 15.8.2013. godine.

Nakon sastanaka, obavljena je i posjeta gradilištu objekta Delibegov han (radni paket br. 1 projekta Past for the Future). Na fotografijama je vidljivo kako han polako i sigurno dobija svoj konačni i lijepi izgled, te je sasvim izvjesno da će ponovo i s razlogom postati predmetom ponosa građana Maglaja.