U periodu od 22. do 24. maja 2013. godine u općini Zavidovići je održan seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU“. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije, a na inicijativu općine Zavidovići. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o EU fondovima

Edukacija je bila namijenjena nevladinim organizacijama i javnim ustanovama sa područja općine Zavidovići koje su zainteresirane za apliciranje na EU fondove i fondove drugih međunarodnih i domaćih donatora i koje se u svom radu susreću sa pripremom ili realizacijom projekata. Cilj seminara je bio pružiti potrebne informacije potencijalnim korisnicima sredstava IPA (IPA je instrument za pretpristupnu pomoć i namijenjen je zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU) i drugih EU programa dostupnih Bosni i Hercegovini kako bi bili u mogućnosti pripremiti prijedloge projekata i aplicirali za sredstva iz raspoloživih fondova, bilo kao vodeći aplikanti ili partneri drugim organizacijama koje koriste ova sredstva. Tokom trodnevne radionice polaznici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Edukaciji je prisustvovalo 20 predstavnika NVO-a, javnih ustanova, kao i predstavnici općine Zavidovići.