USAID/Sweden FARMA II
RFP 006 2017 – Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružatelje poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške za agrobiznis / AgMENTOR.

Svrha ove aktivnosti jeste povećati kvalitetu, raspon i pristup uslugama podrške za agrobiznise u BiH. Cilj je pilotiranje uspostavi virtualne i fizičke mreže, koja će povezati i podržati usluge podrške agrobiznisima.

Zainteresirane organizacije, legalno registrirane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka:
Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR.

Više informacija o pozivu, RFP dokumentacija i rok i način prijavljivanja dostupno je na gore navedenom linku.