UNDP i Fond za zaštitu okoliša – Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Federaciji Bosne i Hercegovine za čiju teritoriju postoji Plan upravljanja otpadom.

Kako je definirano Članom 9 Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03, 72/09, 92/17), svaki kanton donijet će Plan upravljanja otpadom na svom području, u skladu sa Federalnim planom upravljanja otpadom. U skladu sa Članom 10 navedenog Zakona, Kantonalnim propisom utvrdit će se zadaci općina u izradi općinskih planova upravljanja otpadom.

Općinski plan upravljanja otpadom treba da sadrži najmanje:

  • programe o skupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;
  • programe za korištenje komponenti iz komunalnog otpada;
  • programe za smanjenje procenta biorazgradivog otpada i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;
  • programe za podizanje javne svijesti u upravljanju otpadom;
  • lociranje postrojenja za upravljanje otpadom;
  • saradnja između općina radi postizanja zadatih ciljeva.

Sa ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. Studije izvodljivosti će

Plan upravljanja otpadom može biti pripremljen na nivou JLS ili na nivou kantona (ukoliko ne postoji plan upravljanja otpadom na nivou JLS).
obuhvatati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacionih tehnologija u ovoj oblasti itd.

Integralni tekst Javnog poziva dostupan je na web stranici UNDP-a ili ga preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.