REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerzitetom u Zenici je 12. novembra organizovala konferenciju “Businsess Development Conference 2010 – Razvoj poslovanja 2010.

Konferenciju je otvorio prof. dr. Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici. Uvodna predavanja su održali doc. dr. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH, prof. dr. Bahrija Umihanić sa  Univerziteta u Tuzli i  predstavnici REZ Agencije koji su prezentovali BizRez – portal za mala i srednja preduzeća i BestInvest – portal za poslovnu infrastrukturu.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj zvaničnika, predstavnika akademske zajednice iz BiH i inozemstva, predstavnici općina, REZ Agencije, preduzeća, medija i drugi uvaženi gosti.