REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je partner u implementaciji projekta BLUE TECH (Blue Tech Adrion Cluster), koji je sufinansiran unutar Ciljanog poziva za kapitalizaciju projekata u sklopu Europske strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) IPA Adriatic CBC programa 2007-2013.

Vodeći partner projekta je Unioncamere del Veneto, a ostali partneri uz Regionalnu razvojnu agenciju za centralnu BiH (REZ Agenciju) su: Provincia di Pesaro e Urbino, Friuli Innovazione i Istarska razvojna agencija, a suradnici projekta su Istarska županije, Regione Marche i Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Više o projektu pogledajte ovdje.

U Zenici je 22.09.2016. godine održan treći sastanak Blue Tech mreže pod nazivom “Mogućnosti saradnje i dragocjena iskustva u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje” koji je imao za cilj umrežavanja aktera u sektorima nautika i brodogradnja. Sastanku su prisustvovali, osim partnera, predstavnici Vlade ZDK, privrednih komora RS i FBiH, lokalnih razvojnih agencija, univerziteta i fakulteta i kompanija koje djeluju u ciljnom sektoru.

Također, prezentirani su rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu s posebnim osvrtom na izradu “Studije izvodljivosti – regionalni klaster u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje“, koja ima cilj dati presjek trenutnog stanja na EUSAIR području po pitanju politika, tehnologija odnosno novih materijala i klasterskih načina organiziranja u sektoru brodogradnje s fokusom na zelene tehnologije.

REZ agencija će spomenutu studiju, nakon što bude završena, prevesti i učiniti dostupnom javnosti uz predstavljanje rezultata projekta Blue Tech.