U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” čiji je cilj stvaranje preduvjeta za proizvodnju RDF-a, kao i podizanje svijesti građana o prednostima korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji, organizirana je 20. septembra 2016. godine posjeta postrojenju za proizvodnju goriva iz neškodljivog komunalnog otpada (RDF – Refuse Derived Fuel i SRF – Solid Recovered Fuel) “Gorenje Surovina” d.o.o. u Mariboru, Republika Slovenija.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa tehnološkim procesom proizvodnje goriva iz otpada i uvjetima koje je potrebno osigurati da bi se uspostavila ovakva vrsta proizvodnje.

Organizator ovog studijskog putovanja je bila Tvornica cementa Kakanj, a članovi delegacije su bili predstavnici Tvornice cementa Kakanj, Mašinskog fakulteta Zenica, REZ Agencije, “Regionalne deponije Mošćanica d.o.o. Zenica, “Alba Zenica” d.o.o. i “Kemis – BH” d.o.o. Lukavac.

Direktor firme “Gorenje Surovina” g. Jure Fišer je prisutnima prezentirao njihove aktivnosti i projekte, nakon čega je upriličen obilazak pogona za proizvodnju goriva iz otpada.

Inače, nositelji projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” su Njemacka organizacija za medjunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, a partneri u projektu su REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici.