Server

//Server

Server

Obavještavamo zainteresirane da je server smješten u prostorijama REZ Agencije zbog tehničkih problema – djelimično neoperativan. Molimo vas da komunikaciju sa Agencijom (u slučaju problema) preusmjerite na telefonsku (br. 032 462 161) ili fax (br. 032 441 230).

Korištenje zajedničke e-mail adrese REZ Agencije (info@rez.ba), kao i pojedinačnih e-mail adresa osoblja, također je povremeno ograničenog karaktera.

Aktivnosti na uspostavljanju novog servera su u tijeku, a informacija o njihovom dovršetku, odnosno uspostavljanju novog servera u REZ Agenciji (sa operativnim Internetom, e-mailom i aplikacijama) – će biti objavljena na ovom istom mjestu.

Web aplikacije Agencije koje rade na zakupljenom hostingu, kao što su REZ Agencija – REZ Agency; Bestinvest i Cisco Akademija mrežnih tehnologija  su operativne.

REZ Agencija izražava žaljenje i izvinjava se svima koji su eventualno imali problema u internetskoj komunikaciji sa osobljem ili pri korištenju aplikacija Agencije.

By |2018-11-27T08:46:34+00:00April 4th, 2018|Vijesti|0 Comments