Ministarstvo za obrazovanje, kulturu i sport je 16.10.2017.  bilo domaćin zajedničkog sastanka kojem su prisustvovali ministar Mensur Sinanović, ministar za privredu Zlatko Jelić, v.d. direktorica Regionalne razvojne agencije – REZ Maja Kišić i direktori lokalnih razvojnih agencija ZDK; Branka Janko (RAŽ),  Aldin Šušić (RAZ), Ismar Alagić (TRA) i Senad Pašalić (ZEDA).

Sastanak je iniciran radi unapređenja saradnje agencija sa resornim ministrastvima kako bi  postojeći kapaciteti agencija bili bolje iskorišteni u cilju integralnog upravljanja razvojem, te u konačnici doprinijeli i rezultatima mjera Vlade u lokalnim zajednicama i kantonu.

Razvojne agencije su osnovane kao neophodni i potrebni mehanizmi koji usmjeravaju lokalni i regionalni ekonomski razvoju skladu sa strateškim razvojnim dokumentima lokalnog, kantonalnog i viših administrativnih nivoa. Oblasti u kojima agencije najviše djeluju vezane su oblasti neformalnog obrazovanja, zapošljavanja, podrške malim i srednjim preduzetnicima, ali i ostalim sektorima kao što su poljoprivreda, ruralni razvoj i okoliš. Ove oblasti su regulirane strateškim i programskim dokumentima Vlade, u okviru kojih razvojne agencije treba da imaju aktivnu ulogu implementatora.

Dogovoreno je da saradnja ubuduće treba da se odvija u kontinuitetu u cilju koordinacije prijedloga mjera i aktivnosti,  posebno u okviru Programa razvoja male privrede 2017-2020, Zakona i Plana obrazovanja odraslih i Strategije mladih.