Projekt unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i suradnju (Sida).

REZ Agencija je jedna od potpisnica Sporazuma o partnerstvu u implementaciji USAID/Sida GOLD projekta “Stručno osposobljavanje i zapošljavanje radnika” za potrebe kompanija:

  • COMPANY D&U d.o.o. Visoko
  • ALMA RAS d.o.o. Olovo
  • ZIKO d.o.o. Zavidovići
  • HM PROMET d.o.o. Maglaj

Sporazum je potpisan radi poboljšanja kvaliteta i jačanja kapaciteta ljudskih resursa, a time i konkurentnosti poslovnih subjekata na području Zeničko-dobojskog kantona, stvaranja uslova za zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona, registriranih na Birou za zapošljavanje, radi bolje efikasnosti funkcioniranja tržišta rada, jačanja institucionalnih kapaciteta i povezivanja oblasti rada i oblasti obrazovanja. Ostali potpisnici – partneri su: Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Općina Maglaj, Federalni zavod za zapošljavanje, USAID Bosna i Hercegovina i navedene četiri kompanije.

USAID/Sida GOLD Project - Implementation area

USAID/Sida GOLD Project – Implementation area

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija je preuzela obavezu da kao implementator realizira program stručnog osposobljavanja, odnosno pripreme za rad nezaposlenih lica. Sukladno tome, REZ Agencija radi na implementaciji projekta i koordinaciji među partnerima.