EVROPSKI STANDARDI U OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGIJSKE EFIKASNOSTI

Seminar će se održati

2. aprila 2013. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati
u hotelu “Zenica”, Kamberovića čikma bb, Zenica.

Potvrda učešća (najkasnije) do 29. marta 2013. (petak) putem e-mail adresa info@rez.ba ili mediha@rez.ba ili telefonom na broj 032 462 161. Kontakt osoba je Mediha Zukić.

Više o seminaru, uključujući Dnevni red – možete vidjeti ovdje.