Prva trodnevna radionica na temu “Poslovno planiranje” održana je od 28. do 30. marta u Maglaju. Teme obuhvaćene radionicom su: Uvod u poduzetništvo, Izbor poslovne ideje, Svrha i sadržaj poslovnog plana, Korak po korak kroz poslovni plan (Sažetak poslovnog plana, Proizvod/usluga, Tržišni pregled), itd.

Radionici su prisustvovale nezaposlene osobe sa područja općine Maglaj koje su evidentirane na listi biroa za zapošljavanje, a  predavači su bili g. Adnan Gazija i g. Kenan Kesić, uposlenici REZ Agencije.

Radionica je prvi dio projekta “Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje“, koji implentira REZ agencija u saradnji sa općinama Busovača, Maglaj, Novi Travnik, Travnik i Žepče. Projekt finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Svi polaznici će na kraju radionice moći sa svojim poslovnim planom aplicirati na Start-up fond, u iznosu od 15.000,00 KM, koji je obezbjeđen od strane svake općine partnera u projektu, a koristiti će se za podršku 3 najbolja poslovna plana u otvorenom natječaju. Na taj način će se kroz projekt osigurati podrška osnivanju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.