Nakon potpisivanja Ugovora o izradi Strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013. – 2017. godine, proces izrade strategije otpočeo je 30.07.2013. godine, kada su predstavnici konsultantskog tima REZ Agencije prezentirali metodološki okvir rada. Prezentacija je bila upriličena za Načelnika Općine i njegove suradnike, te predstavnike jednog broja interesnih skupina koje bi trebale doprinijeti uspješnom radu na izradi ovog izuzetno važnog dokumenta.

Prezentacija je obuhvatila i pitanja kao što su strateški alati i raspodjela odgovornosti u procesu izrade strategije, pri čemu će konsultanski tim osiguravati okvir u kojem će se strategija oblikovati, analizirati postojeće stanje i voditi sam proces. Istovremeno, naglašeno je da najveći dio strateških odrednica treba doći od interesnih skupina, jer je njihovo “vlasništvo” nad ovim opcijama ključ uspjeha strategije.

Nakon prezentacije, otvorena je diskusija u kojoj su učesnici su imali priliku postavljati konkretna pitanja o procesu izrade strategije razvoja.