REZ Agencija, u saradnji sa projektom FARMA (USAID/Sida) i društvom za tehničku podršku GIZ, organizovala je danas,  01.06.2011. predavanje/seminar na temu “EU i pred-pristupni programi – IPARD”.

IPARD je komponenta IPA Programa koja je namijenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju. Bosni i Hercegovini će uskoro biti dostupni fondovi u okviru ovog programa, a već je počela i priprema IPARD sektorskih analiza u BiH, kao jedan od pred-uslova za korištenje sredstava IPA komponente za ruralni razvoj.

S obzirom da su poljoprivreda i ruralni razvoj jedan od strateških sektora razvoja regije Centralna BiH, potrebno je da se što kvalitetnije pripremimo za korištenje ovih fondova.

Predavanje na temu EU i pred-pristupni programi – IPARD, sa posebnim osvrtom na iskustva iz Hrvatske, je veoma korisno da bi se pravovremeno pripremili za korištenje EU fondova  i prikupili potrebne informacije i korisna iskustva.

Prezentaciji su prisustvovali  predstavnici općina, lokalnih razvonih agencija, preduzeća i zadruga sa područja regije Centralne BiH, zatim predstavnici općine Visoko, SERDA-e i drugi uvaženi gosti.