U organizaciji PREPARE Mreže – Partnerstva za ruralnu Evropu i projekta ACoRD, od 4. do 7. septembra 2013. godine na Jahorini su održani susreti (Prepare Gathering) na temu ”Umrežavanje u funkciji održivog ruralnog razvoja“.

PREPARE program pokrenut je 1999. godine u kontekstu mogućnosti proširenja Europske unije za 10 zemalja u srednjoj i istočnoj Europi. Program je podržan od strane Europskog parlamenta i vremenom je razvijena PREPARE mreža, odnosno Partnerstvo za ruralnu Europu, koja ima za cilj jačanje civilnog društva i promoviranje međunacionalne suradnje u ruralnom razvoju, naročito u zemljama novim članicama EU, zatim zemljama koje su u procesu pristupanja i novim susjednim zemljama uvećane Europske unije.

Suorganizator ovog okupljanja je projekt ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj financiran od Europske unije, a provode ga ACED – Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u suradnji sa domaćim partnerskim organizacijama: asocijacijom za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, UG “Nešto Više“, LAG Una-Sana i europskim partnerom ELARD.

Ključna komponenta PREPARE programa su multinacionalni događaji – PREPARE susreti, svake godine u drugoj državi. Ove godine susreti su organizirani u Bosni i Hercegovini, na Jahorini, od 4. do 7. septembra 2013. godine. Ovogodišnji susreti su predstavljali niz povezanih događaja u BiH, koji su imali za cilj okupiti predstavnike civilnog društva kao i predstavnike organizacija iz javnog sektora, prvenstveno iz centralne i jugoistočne Europe ali i zemalja članica EU. Pored 83 predstavnika iz 20 europskih zemalja, sudjelovali su i predstavnici EU delegacije u BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te oba entitetska ministarstva poljoprivrede.

Konferencija na temu “Umrežavanje u funkciji održivog ruralnog razvoja” održana je 4 i 5. septembra 2013. godine u u oviru koje su upriličene prezentacije i diskusije o stanju civilnog društva u okviru sektora ruralnog razvoja, priprema za pristup EU zemalja kandidata za članstvo i “novih susjednih zemalja” Europske unije.
Trećeg dana susreta, odnosno 6. septembra 2013. godine, održane su tri putujuće radionice, u Srednju Bosnu, Semberiju i Hercegovinu.

REZ Agencija je organizirala posjet regiji Centralna BiH i posjećene su slijedeće destinacije: tuneli u sklopu Arheološkog parka Bosanska piramida sunca, Franjevački samostan Duha svetoga i muzej u Fojnici, kompleks etno-selo “Čardaci”, mala hidrocentrala i vodeni park u Vitezu, Repro-centar jagodičastog voća H&H Fruit u Bugojnu, rodna kuća nobelovca Ive Andrića i stara tvrđava u Travniku. Kroz ovu putujuću radionicu nastojalo se pokazati primjere dobre prakse umrežavanja u ruralnom razvoju u BiH, prezentirati uspješne prakse u ruralnom razvoju kao i kulturne, povijesne i prirodne vrijednosti regije.

Naposlijetku su, 7. septembra na Jahorini održane prezentacije radnih grupa s putujućih radionica u cilju razmjene iskustava među sudionicima i moguće buduće suradnje.