OKOLIŠNE TEHNOLOGIJE I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI

Seminar/Informativni dan će se održati

21. februara 2013. godine (četvrtak) sa početkom u 11:00 sati
u hotelu “Zenica”, Kamberovića čikma bb, Zenica.

Potvrda učešća (najkasnije) do 20. februara 2013. putem e-mail adresa info@rez.ba ili mediha@rez.ba ili telefonom na broj 032 462 161.
Kontakt osoba je Mediha Zukić.

Više o seminaru/informativnom danu, uključujući Dnevni red – možete vidjeti ovdje.