Predstavništvo njemačke privrede u BiH u periodu od 18. do 23. marta/ožujka 2019. godine u saradnji sa partnerskom firmom “em&s GmbH” iz Njemačke, a pod pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, organizira studijsko-poslovno putovanje bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija/organizacija u Bavarsku na temu “Mašine i tehnička oprema u metaloprerađivačkoj industriji“.

Ministarstvo privrede Bavarske će preko svoje agencije “Bayern International” podržati ovu posjetu bosanskohercegovačke/srbijanske delegacije u okviru programa “Bayern – Fit for Partnership“. Ciljevi ovog projekta su uspostavljanje poslovnih kontakata, razmjena iskustava, edukacija bosanskohercegovačkih, tj. srbijanskih učesnika, upoznavanje savremenih i efikasnih tehnologija, kao i produbljivanje saradnje između bavarskih i bosanskohercegovačkih, odnosno srbijanskih kompanija i organizacija. Sprovođenje ovog projekta podrazumijeva posjete bavarskim kompanijama i institucijama, individualne razgovore i programe, seminare, kućne sajmove i slično. Ciljna grupa projekta su rukovodioci, tj. donosioci odluka, te eksperti bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija i institucija u datoj oblasti.

Broj subvencioniranih učesnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije je ograničen, a finalni izbor učesnika i realizacija putovanja su pod ingerencijom i pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, koje zastupa servisno društvo “Bayern International GmbH”.

Iz tog razloga je blagovremena i potpuna prijava vrlo poželjna.

Krajnji rok za dostavljanje prijave je 15. februar/veljače 2019. godine. Neophodno je popuniti prijavni formular (subv)prijavni formular (nesubv) i upitnik i dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba ukoliko želite učestvovati na ovom delegacijskom putovanju.

Više informacija i detalja u vezi sa studijskim putovanjem možete naći u pozivnom pismu.

Preliminarni program delegacijskog putovanja preuzmite ovdje. Do ovog trenutka nisu definirana sva odredišta putovanja, a program je podložan izmjenama i dopunama.

Važna napomena: Predstavništvo njemačke privrede u BiH šalje preliminarni spisak učesnika Bavarskom ministarstvu u ponedjeljak, 18. februara/veljače. Ukoliko želite da budete dio delegacije, odnosno učesnik projekta, neophodno je da 15. februara/veljače 2019. godine pošaljete popunjen prijavni formular i upitnik na naprijed naznačenu e-mail adresu.