Objavljen je treći poziv u okviru INTERREG Dunavskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020 (Danube Transnational Programme – DTP).

DTP Program podržava integraciju politika u području Dunava kroz projekte koji se bave rješavanjem ključnih izazova i mogućnosti u regionu. Program nudi financijsku podršku međunarodnim projektima koji doprinose razvoju inovativnije, pristupačnije i održivije Dunavske regije. Osnovni ciljevi DTP programa su:

  • Podržava integraciju politika na regionalnoj razini
  • Potiče transnacionalnu saradnju
  • Doprinosi postizanju ciljeva EUSDR-a

Poziv će biti otvoren do 08.03.2019. godine.

Više o DTP programu i načinu apliciranja, te preuzimanje dokumenata raspoloživo je na slijedećoj web stranici DTP programa.