REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) organizira seminar “Intelektualno vlasništvo – praktična primjena, sudska praksa i primjena prava (patentno, žigovno i autorsko pravo, geografske oznake i industrijski dizajn)”.

Teme koje će biti obrađene na seminaru:

 • Brendiranje autohtonih bosanskohercegovačkih proizvoda, kako izbjeći greške i loša iskustva susjednih zemalja prilikom ulaska na tržište EU i svijeta, te saradnja sa carinskim organima u prilikom izvoza robe na tržište EU i svijeta (zakonska regulativa i praktična primjena).
 • Uvod u žigove i patente za mala i srednja preduzeća – Kako se stvara žig, kako zaštititi vaše izume, proizvode, i druge oblike vaših inovacija kako bi bili što uspješniji na tržištu?
 • Zašto bi vaše preduzeće trebalo zaštititi svoj žig, odnosno svoje žigove ili patente?
 • Od ideje do investicije: Kako zaštititi patent?
 • Kako predstaviti vaš izum ili proizvod investitorima (praktična primjena i pozitivni bosanskohercegovački primjeri).
 • Koliko je vremena potrebno da se registrira žig, patent, te povezani troškovi?
 • Vrijedi li u inostranstvu žig registriran u vašoj zemlji?
 • Što trebate imati na umu kada koristite žigove na Internetu?
 • Možete li vaš žig licencirati drugim preduzećima?
 • Što trebate učiniti ako vaš žig neovlašteno koriste drugi?
 • Primjeri sporova iz sudske prakse.

Napomene

 1. Za sve učesnike su predviđeni sastanci 1 na 1 poslije seminara, na kojima se mogu obaviti konsultacije o specifičnim problemima za svakog učesnika.
 2. Učešće na seminaru je besplatno.

Seminar će se održati 19.10.2017. godine (četvrtak) u prostorijama REZ Agencije u Zenici, ul. Štrosmajerova 11/3 sa početkom u 11 sati.

Predavači na seminaru su advokati i patentni zastupnici g. Kerim Karabdić i g. Adi Krdžalić.

Molimo da popunite Prijavu za učešće, koju možete preuzeti ovdje i dostavite je REZ Agenciji putem fax-a br. 032 441 230 ili putem e-maila info@rez.ba najkasnije do ponedjeljka, 16.10.2017. godine.