Bilateralni poslovni susreti bosansko-hercegovačkih privrednika sa holandskim privrednicima u organizaciji Regionalne razvojne agencije za Centralnu BiH – REZ, u partnerstvu sa holandskom agencijom za promociju uvoza CBI, holandsko bosanskom poslovnom mrežom (NBBN- Netherlands Bosnian Business Network), Ambasadom Kraljevine Nizozemske i USAID/Sida FIRMA Projectom, održali su se 2. Oktobra 2013.g. u Zenici u okviru sajma ZEPS 2013.

Poslovni susreti namijenjeni su firmama iz metaloprerađivačke industrije i projektovanja, a učestvovalo je 5 inostranih i 20 domaćih firmi iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj susreta je upoznavanje inostranih poduzetnika sa potencijalima bosanskohercegovačkog tržišta. Domaćim kompanijama, s druge strane, pružena je prilika da kroz strateške i komercijalne partnerske veze sa inostranim kompanijama još brže rastu i teže ka konkurentnosti u evropskoj tržišnoj utakmici. U okviru ovog događaja je ukupno realizovano 38 poslovnih susreta.