REZ Agencija je potpisala Memorandum o razumijevanju o uspostavi partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Ze-Do kantonu.

Potpisivanje Memoranduma oraganizirano je u okviru okruglog stola “Poduzetničko učenje – put do zapošljavanja“ održanog u Tešnju 15.06.2015. godine. Predstavljani su Strategija poduzetničkog učenja i ELES.BA projekta, Centar za obrazovanje odraslih Tešanj i rezultati Analize o potrebama privrede za dodatnim usavršavanjem radne snage.

Pored REZ Agencije, Memorandum o razumijevanju o uspostavi partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Ze-Do kantonu potpisali su i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauke, kulture i sporta Ze-Do kantona, Ministarstva privrede Ze-Do, Pedagoškog zavoda Ze-Do kantona, Univerziteta u Zenici, Privredne komore Ze-Do kantona, Obrtničke komore Ze-Do kantona, Službe za zapošljavanje Ze-Do kantona, Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče –

Poslovni inkubator Žepče, TRA – Agencije za razvoj općine Tešanj, Razvojne agencije Žepče i ZEDA – Agencije za ekonomski razvoj Zenice.

Organizator okruglog stola bila je TRA – Agencija za razvoj općine Tešanj, u sklopu projekta EPRD koji se implementira uz podršku EU.