Zajedno sa advokatima/patentnim zastupnicima Kerimom Karabdićem i Adijem Krdžalićem, REZ Agencija je 19.10.2017. godine u Zenici organizirala seminar “Intelektualno vlasništvo – praktična primjena, sudska praksa i primjena prava”.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa fenomenom brendiranja bosanskohercegovačkih proizvoda, ali i da čuju razloge zbog kojih jedno preduzeće treba da zaštiti svoje žigove i patente. Također, predavači su prisutne upoznali sa pozitivnim primjerima iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ o predstavljanju izuma stranim investitorima, te ukazali na neophodnost brendiranja bosanskohercegovačkih proizvoda.

Seminaru je prisustvovalo ukupno deset predstavnika malih i srednjih preduzeća, a REZ Agencija će, ukoliko se za tim ukaže potreba, organizirati ovakve i slične seminare i u budućnosti s ciljem promocije i zaštite bosanskohercegovačkih proizvoda.