U saradnji između Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH  (REZ Agencija) i ARTECO Centra za razvoj tehnologija u obradi drveta Tešanj, 25. decembra 2009. godine počela je sa radom prva grupa polaznika obuke za rad na CNC obradnim centrima u programu Solid works.

Tokom obuke planirano je da svi učesnici/polaznici završe edukativni program od ukupno 60 časova, od čega je 30 časova teorijske i 30 časova praktične nastave na 5-osnom obradnom centru HOMAG. Planirani završetak obuke je krajem januara 2010. godine. Cilj ove obuke je osigurati sve neophodne pretpostavke za uspješan početak edukacije u 2,5D CAM glodanje kurs kao i za kasnije edukovanje iz CNC rukovanja 4 i 5 osom.

Po završetku ove obuke polaznici će biti u mogućnosti da razviju vlastite proizvode (objekte) kao i proizvode svog preduzeća, te da ih prikažu u prividnom okruženju onakvim kakvi oni zaista jesu. U SolidWorks-ovom virtuelnom okruženju moguće je sklopiti više dijelova čime se pravi računarski model gotovog proizvoda. Takođe, vrlo lako se dolazi do radioničkih i tehnčkih crteža dijelova punih tijela, kao i crteža završnih sklopova. Ovakav pristup širom otvara vrata novim mogućnostima u projektovanju i dizajniranju, te ubrzava razvoj novih i postojećih proizvoda, uz umanjenje mogućih grešaka prilikom njihovog projektovanja, kao i znatnog smanjenja troškova pri razvoju i izradi samih proizvoda. Najveća korist ove obuke, za same polaznike, je u praktičnoj edukaciji i upoznavanju o integraciji SolidCAM-a i Soidworks-a, te svih operacija obrade koje se mogu definisati, izračunati i provjeriti bez napuštanja Solidworks okružja.

Svim polaznicima obuke obezbijeđena je literatura koja podrazumjeva programe “SolidCAM2008“, „R12 Milling Training Course“, „2,5 D Milling, 2008“, „SolidCAM“. Učešće u procesu obuke, pored preduzeća iz Regije CBiH, kao što su EUROSPLET doo Zenica, POBJEDA dd Tešanj, te Maglaja, uzela su i preduzeća „Volvo“d.o.o iz Sarajeva, te „Woodpanelas“ d.o.o. iz Gračnice, koja su prepoznale važnost i kvalitet znanja koja će steći u ARTECO Centru za razvoj tehnologija u obradi drveta. Ovakva vrsta edukacije je samo jedna od aktivnosti koje REZ Agencija realizuje kroz dvogodišnji „Program podrške izvozu i trgovini – SET“ koji ima za cilj povećanje konkurentske prednosti domaćih preduzeća za izvoz.