REZ Agencija održala informativni dan povodom
Svjetskog dana obnovljivih izvora energije

Povodom Svjetskog dana obnovljivih izvora energije, REZ Agencija je 26. aprila 2017. godine organizirala informativni dan na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici s ciljem informiranja javnosti o potencijalu komunalnog otpada kao zamjenskog goriva.

U sklopu ulične kampanje koja je trajala od 11:00 do 14:00 sati, predstavnici REZ Agencije i volonteri Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, mnogobrojnim građanima su dijelili prigodne promotivne materijale projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, te ih usmeno upoznali sa mogućnostima prerade komunalnog otpada u RDF (Gorivo iz otpada). Veliki interes građana za ovu temu nije izostao, kao ni želja da u što skorije vrijeme naš svakodnevni otpad postane energent, što bi doprinijelo da, prije svega, živimo u čišćoj i zdravijoj sredini.

Černobilska katastrofa 1986. godine razlog je zbog kojeg se svake godine 26. aprila obilježava Svjetski dan obnovljivih izvora energije. Ovom godišnjicom želi se osvijestiti potreba za istraživanjem i korištenjem obnovljivih izvora energije, što gorivo iz otpada svakako jeste.

Projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, implementiraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj sa partnerima Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ Agencijom, te Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.