Ambasador Kraljevine Norveške u BiH Nj.E. Jan Braathu bio je u službenoj posjeti Zenici i REZ Agenciji 13. jula 2010. godine. Tom prilikom se susreo sa predstavnicima REZ Agencije i načelnikom općine Zenica, g. Husejinom Smajlovićem.

Ambasador Norveške u Zenici

Nj.E. Jan Braathu u posjeti Zenici i REZ Agenciji

Razgovarano je o mogućnostima povećanja saradnje između bosanskohercegovačkih i norveških preduzeća, a to bi rezultiralo poboljšanju sveukupnog stanja privrede u regiji Centralna BiH.

Norveška je jedna od rijetkih zemalja sa kojom Bosna i Hercegovina svake godine prikazuje suficit u robnoj razmjeni. Međutim, kako su ti iznosi veoma mali , ideja Ambadasora je da se poboljša poslovna saradnja dviju zemalja. Posebno je istaknuta poslovna saradnja u sektoru metaloprerade za koju općina Zenica i regija Centralna BiH imaju jake predispozicije.

Dogovoreno je da se u oktobru tekuće godine u Zenici organizuje poslovna konferencija gdje će Ambasador i norveška preduzeća predstaviti mogućnosti privredne saradnje između ove dvije zemlje.