15. marta 2012.g. u Sarajevu u okviru sajma “INTERIO 2012” održali su se bilateralni poslovni susreti bosansko-hercegovačkih privrednika sa inostranim privrednicima u organizaciji USAID Sida FIRMA Project-a u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom za Centralnu BiH – REZ. Bilateralni poslovni susreti su jedna od pratećih sajamskih manifestacija koje organizira Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID-Sida FIRMA projekt BiH, uz učešće razvojnih agancija SERDA iz Sarajeva i REZ iz Zenice, Drvnog klastera u BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje uz zajednički nastup devet bh. kompanija na sajmu INTERIO 2012. koji traje do 19. marta.

Poslovni susreti namijenjeni su firmama iz drvne i drvoprerađivačke industrije i projektovanja. Učešće je uzelo 8 inostranih i 24 domaćih firmi iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj susreta je bio upoznavanje inostranih poduzetnika sa potencijalima bosanskohercegovačkog tržišta. Domaćim kompanijama, s druge strane, pružena je prilika da kroz strateške i komercijalne partnerske veze sa inostranim kompanijama još brže rastu i teže ka konkurentnosti u evropskoj tržišnoj utakmici. Ukupno je realizovano 90 poslovnih susreta.