U okviru redovnih projektnih aktivnosti, predstavnici Regionalne razvojne agencije REZ, Kenan Kesić, i USAID WHAM projekta, Amar Brkan, su posjetili preduzeća “ATT” Gornji Vakuf/Uskoplje i “MK-CNC” Travnik koja su korisnici grant sredstava u projektu  “Razvoj radne snage u SBK/KSB”.

Projekt “Razvoj radne snage u SBK/KSB” finansiraju Američka Agencija za međunarodni razvoj – USAID i Ministarstvo privrede SBK/KSB, a provode Međunarodno izvršno službeno tijelo (International Executive Service Corps) i REZ Agencija.

REZ Agencija upravlja projektom “Razvoj radne snage u SBK/KSB” koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u preduzećima iz SBK/KSB. Aktivnosti se finansiraju iz Fonda za prekvalifikaciju, koji je u nedostatku finansijske podrške kompanijama tokom pandemije značajna podrška za dalji rast i razvoj. Fond za prekvalifikaciju omogućava kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i pravovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta.

Obuke, čija je realizacija u toku, mogu se svrstati u dvije grupe treninga višeg nivoa specifičnog znanja – programiranje i upravljanje operativnim procesima. Ukupno će biti realizirano 15 obuka za 37 postojećih i 17 novih radnika prema programima i metodama koje su odabrale kompanije koje koriste sredstva u projektu.

Očekivani rezultati

  • Broj kompanija korisnica: 6
  • Broj planiranih obuka: 15
  • Broj obučenih osoba: 54 (zaposlenih 37 i nezaposlenih 17)
  • Broj novo zaposlenih: 17

Inrtegralnu verziju saopćenja za medije pogledajte ili preuzmite ovdje


Više o projektu “Razvoj radne snage u SBK/KSB pogledajte ovdje.