Urađen je promotivni video  po nazivom “Sakupi, razdvoji, zbrini” u okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH” i postavljen na YouTube kanal REZ Agencije.