U srijedu, 27. oktobra 2021. godine u općini Tešanj održan je sedmi sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Ovaj projekt, čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju Njemačka razvojna saradnja (GIZ)  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom.

Na sastanku su sumirani rezultati projekta i predstavljena iskustva pilot jedinica lokalne samouprave vezano za sistem prikupljanja posebnim kategorijama otpada.

Na sastanku su potpisani sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji između kompanije  “Delta Petrol” d.o.o. Kakanj i javnih komunalnih preduzeća (zbrinjavanje mašinskog i jestivog ulja, baterija i akumulat