Publikacija je jedna od aktivnosti projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” koji realiziraju GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija.

Klikom na baner pregledajte ili preuzmite publikaciju.

Kako sa otpadom?


Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.