Iz preduzeća “MK CNC” Travnik i “A&F” Jajce, korisnika sredstava u projektu  “Razvoj radne snage u SBK/KSB”.


Projekt “Razvoj radne snage u SBK/KSB” finansiraju Američka Agencija za međunarodni razvoj – USAID i Ministarstvo privrede SBK/KSB, a provode Međunarodno izvršno službeno tijelo (International Executive Service Corps) i REZ Agencija.

REZ Agencija upravlja projektom “Razvoj radne snage u SBK/KSB” koordinirajući aktivnosti na razvoju radne snage u preduzećima iz SBK/KSB. Aktivnosti se finansiraju iz Fonda za prekvalifikaciju, koji je u nedostatku finansijske podrške kompanijama tokom pandemije značajna podrška za dalji rast i razvoj. Fond za prekvalifikaciju omogućava kompanijama organizaciju obuke postojeće i nove radne snage kako bi se kvalitetno i pravovremeno odgovorilo na zahtjeve tržišta.

Više o projektu “Razvoj radne snage u SBK/KSB pogledajte ovdje.