Ceremonija dodjele diploma za polaznike edukacije iz poslovnog engleskog jezika upriličena je 09. juna 2011. godine u Tešnju. Edukacija je organizovana od strane REZ Agencije u saradnji sa projektom FIRMA kojeg u u Bosni i Hercegovini implementiraju USAID i Sida.

Dvomjesečna obuka je bila namijenjena  srednjem i višem menadžmentu  preduzeća sa akcentom na predstavnike iz metalnog sektora. Pohađalo je 12 polaznika koji su nakon završene obuke  pristupili polaganju ispita, kojeg je uspješno položilo 8 kandidata.

Konsultantska kuća BHM iz Zenice, koja je verificirana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, je implementirala obuku.

Ceremoniji dodjele diploma, pored polaznika, prisustvovali su predstavnici REZ Agencije, FIRMA projekta i konsultanske kuće BHM.