Da bi se proizvođači mlijeka upoznali sa savremenim metodama vezanim za proizvodnju i preradu mlijeka i što bolje pripremili za pred-pristupne programe Evropske unije namijenjene ruralnom razvoju (IPARD) REZ Agencija je, u saradnji sa općinom Travnik i Udruženjem-udrugom poljoprivrednika SBK/KSB, organizirala dvodnevni seminar za poljoprivrednike iz ovog kantona.

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Reprodukcija i oboljenja muznih krava
  • Spremanje silaže i sjenaže/balansiranje obroka
  • Standardi u proizvodnji mlijeka – higijena muže i pravilnik
  • Nitratna direktiva
  • Vođenje finansijske evidencije na farmama
  • Ostala evidencija na farmama (osnove GAP-a)

a održan je 29. i 30. oktobra 2012. godine u prostorijama općine Travnik.

Predavanja, uz brojne primjere iz prakse, održali su stručnjaci za poljoprivredu i finansije angažirani u okviru projekta FARMA: g-dja Aleksandra Budiša i g. Midhat Glavić, te profesor Dragutin Matarugić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke.

Projekt FARMA (Fostering Agricultural Markets Activity), čiji je cilj razvoj tržišne poljoprivrede u skladu sa principima zaštite okoliša, dalje prerade i prodaje na domaćem i inozemnom tržištu, finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Švedska međunarodna razvojna agencija Sida, a implementira se na području cijele BiH.

Projektom su obuhvaćeni slijedeći sektori: proizvodnja voća i povrća, ljekobilje i med, te mljekarstvo.