U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” izrađena je web stranica www.alternativnagoriva.ba koja bi, između ostalog, trebala pružati informacije, kako o alternativnim gorivima u BiH – tako i o samim projektnim aktivnostima, te  zanimljivostima iz ekologije.

Sam sadržaj stranice treba biti afirmativan, te posjetiocima omogućiti informacije o iskorištenim i neiskorištenim potencijalima kada je riječ o alternativnim gorivima.

Stranicu možete otvoriti na linku Alternativna goriva u BiH.

Napominjemo da “Alternativna goriva” možete pratiti i na Facebooku, na linku Alternativa goriva na FB