REZ Agencija je 08.04.2016. godine kao izlagač učestvovala na Sajmu zapošljavanja koju je organizirala JU Služba za zapošljvanje ZDK a u partnerstvu sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom rada, socijalne politike i izbjeglice ZDK.

Sajam je bio namijenjen svim nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i osobama koje žele promijeniti posao i graditi karijeru.

Kao i za više od 50 prijavljenih poslodavaca sa područja ZDK, za REZ Agenciju je ovo bila nova prilika za iskazivanje svojih kadrovskih potreba, te da upoznaju mlade ljude koji traže posao i prenesu im informacije o načinima kojima REZ Agencija pomaže kod zapošljavanja.