Nakon seminara “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU”, koji su predstavnici REZ Agencije u maju ove godine održali za nevladine organizacije i javne ustanove sa područja općine Zavidovići, učesnici seminara su pokazali interes za nastavak obuke i predložili da se organizira radionica na kojoj bi učesnici praktično radili na pripremi Logičke matrice/Logičkog okvira.

Imajući u vidu važnost ovog dokumenta, jer je Logička matrica sastavni dio projektne dokumentacije za apliciranje na većinu fondova EU i drugih međunarodnih i domaćih donatora i predstavlja sažetak projekta u jednom standardiziranom obliku, predstavnici REZ-a su se rado odazvali pozivu općine Zavidovići, koja je i inicirala ovu vrstu edukacije.

Radionica je održana 25. juna 2013. godine i na njoj je učestvovalo 10 predstavnika nevladinih organizacija i javnih ustanova iz Zavidovića. Učesnici radionice su sami odabrali sektore i predložili projektne ideje, pa su tokom ove obuke urađene Logičke matrice za projekte iz oblasti zaštite okoliša, cjeloživotnog učenja/jačanja ljudskih resursa i ljudskih prava/zdravstvene zaštite.